Facebook ikonka prawy margines

Działalność

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Jasła. Siedziba Biblioteki Głównej mieści się w centrum miasta, na pierwszym piętrze budynku Jasielskiego Domu Kultury, przy ul. Kołłątaja 1. Na terenie miasta działają także trzy filie. Księgozbiór liczy ponad 120 tys. woluminów i jest stale uaktualniany. Oprócz książek w formie tradycyjnej gromadzone są zbiory specjalne, wśród nich kolekcje audiobooków i e-booków. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Wszystkie rodzaje zbiorów są zarejestrowane w katalogu online. Prowadzone są bazy bibliografii regionalnej, kartoteki zagadnieniowej, dokumentów życia społecznego, a także Centrum Informacji Lokalnej.

Od 2000 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle pełni funkcję biblioteki powiatowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad bibliotekami w powiecie jasielskim, prowadzi działalność bibliograficzno – informacyjną, organizuje warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy. Od 2002 r. Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki finansowe na realizację projektów na  działalność informacyjną i edukacyjno-kulturalną. Dzięki realizacji ok. 40 projektów przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego, Biblioteki Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zdobyliśmy bogate doświadczenie w tej dziedzinie.

Naszym czytelnikom proponujemy spotkania autorskie, promocje książek, warsztaty, wystawy, konkursy, happeningi, festyny. We wszystkich działaniach staramy się odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej, dlatego gościmy czołowe postaci polskiej literatury współczesnej, a także promujemy autorów związanych z regionem i wydawnictwa dotyczące Jasła. Prezentowane wystawy poruszają tematy z zakresu kultury, literatury, życia społecznego, historii, przeważnie jednak z odniesieniem do przestrzeni lokalnej.

Ofertę kierujemy do wszystkich grup czytelników. Dzieci spotykają się ze swoimi ulubionymi pisarzami, rozwiązują zagadki, uczestniczą w zajęciach animacyjnych, wraz z rodzicami spotykają się w Klubie Czytających Rodzin. Młodzież bierze udział w lekcjach bibliotecznych, konkursach, warsztatach, spotkaniach autorskich. Dorośli spotykają się w Klubie Powiększania Wyobraźni, gdzie odbywają się prelekcje, promocje książek, rozmowy o literaturze w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Lokalni twórcy ludowi co miesiąc gromadzą się w klubie „Michalina”. Prowadzimy warsztaty dla osób, które chcą nauczyć się korzystania z komputerów i Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów.

Wizytówką Biblioteki jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Od 2001 r. uświadamiamy dorosłym potrzebę głośnego czytania dzieciom i zachęcamy najmłodszych do czytania, organizując spotkania, zajęcia animacyjne i plastyczne, imprezy, festyny i konferencje z udziałem rodziców, nauczycieli, przedstawicieli różnych instytucji i firm. Fundacja „ABCXXI  Cała Polska czyta dzieciom” doceniła nasze działania na rzecz popularyzacji czytania dzieciom, przyznając Bibliotece liczne nagrody.

Odwiedza nas dziennie około 400 osób, zarejestrowani w Bibliotece czytelnicy oraz uczestnicy organizowanych przez nas imprez stanowią 60% mieszkańców Jasła, a co czwarty jaślanin korzysta z wypożyczalni. Zapraszamy!