Facebook ikonka prawy margines

Oddział SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle
ul. Kołłątaja 1
38-200 Jasło                                               

tel./fax  13 4462602, 13 4480665
e-mail: sbp@mbp.jaslo.pl

Zarząd Oddziału na lata 2022-2025:
przewodnicząca - Dorota Woźnica
wiceprzewodnicząca - Stanisława Ablewicz
sekretarz - Katarzyna Koczwara
skarbnik - Anna Filip
członkowie zarządu: Dorota Kamińska, Krystyna Czechowicz.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle działa od 8 marca 2002 r., swoją działalnością obejmuje powiat jasielski, a jego członkowie skupieni są w dwóch kołach: miejskim i terenowym. Celem Stowarzyszenia jest współuczestniczenie w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej; dążenie do rozwoju czytelnictwa i popularyzacji piśmiennictwa, troska o kulturę czytelniczą  i powszechny dostęp do książki, popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków, a także integracja całego środowiska bibliotekarskiego.
Jasielski Oddział  SBP współpracując głównie z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle współorganizuje Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wspólnie z MBP w Jaśle organizuje wyjazdy szkoleniowe dla swoich członków, wizyty w bibliotekach multimedialnych i aranżowanych architektonicznie stosownie do profilu działalności, uczestniczy w Targach Książki w Krakowie i Warszawie.

W skład Oddziału wchodzą: