Facebook ikonka prawy margines

Wystawa: Anioły wypiekane z ciasta, zrobione z kordonka, filcu czy masy solnej, rzeźbione w drewnie i malowane na szkle

piątek, 28 stycznia 2011
Wystawa: Anioły wypiekane z ciasta, zrobione z kordonka, filcu czy masy solnej, rzeźbione w drewnie i malowane na szkle

Anioły wypiekane z ciasta, zrobione z kordonka, filcu czy masy solnej, rzeźbione w drewnie i malowane na szkle, anioły pogodne lub smutne można zobaczyć na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Przygotowanie wystawy było możliwe dzięki lokalnym twórcom z Jasła i powiatu jasielskiego, a prezentowane są m.in. rzeźby A. Rąpały i S. Ryznarskiego, anioły wyhaftowane przez T. Macek, wykonane przez B. Jurkowską ikony z aniołami czy anioły z masy solnej, zrobione przez T. Zoń anioły z kordonka, anioły z filcu autorstwa J. Kacprzyk i ze szkła autorstwa A. i T. Leśniak, wystawie towarzyszy zapach piernikowych aniołów upieczonych przez B. Rodak.  Motto do wystawy zostało zaczerpnięte z wiersza Z. Herberta „Zobacz”.

Aniołowie (gr. angelos, łac. angelus - posłaniec, zwiastun) to osobowe, czyste, bezcielesne, nieśmiertelne istoty niebieskie, które swą doskonałością i mądrością przewyższają wszystkie boskie stworzenia. Te duchowe istoty pośredniczące między stworzoną rzeczywistością a Stwórcą występują niemal we wszystkich religiach świata. Istnieją pod różnymi imionami i postaciami. Anioł jest częstym motywem w sztuce, muzyce, architekturze, literaturze.

Aniołowie, towarzyszący ludziom przez wieki, występowali niejako przy okazji innych ważnych tematów. Fascynacja aniołami ma swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych. Od pradziejów podejmowane są próby uchwycenia i uwiecznienia tych istot w kamieniu, drewnie, na płótnie. Każdą z epok charakteryzują określone tematy biblijne z „posłańcami Boga" oraz sposoby ich ukazywania. Rzeźby aniołów ustawiane są w kościołach, na bramach miejskich, kamienicach, miejscach pochówków. Obrazy z aniołami zdobią świątynie i strzegą domostw. Anielskie tematy realizują artyści wielcy, nieprofesjonalni i ludowi. Zjawisko szczególnego zainteresowania nimi obserwuje się w ostatnich latach. Napisano wiele książek, które zbierają i przekazują niezwykle cenne informacje o aniołach. Pojawiają się w tekstach piosenek, wierszach, filmach, na stronach internetowych. Występują w postaci rzeźb, różnorodnych figurek,  są na witrażach, pocztówkach i obrazach.

Obdarzane rozmaitymi atrybutami i cechami mogły strzec, chronić, sądzić i uzdrawiać ludzi. Pojecie anioła, sługi niebios, pośrednika pomiędzy niebem i ziemią, często łączyło w sobie pierwiastek ludzki i boski. Budziło skojarzenia z przebaczeniem, pokojem i uzdrowieniem, ale też z karą za grzechy, sądem bożym i zniszczeniem. W sztuce europejskiej aniołów przedstawiano przede wszystkim jako uskrzydlonych i zwykle emanujących blaskiem posłańców Boga. W Biblii aniołowie nazywani są wprost, bądź jako „synowie Boży", „posłańcy", „posłowie z nieba", „święci". Z imienia znani są jedynie trzej aniołowie. Są to archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał. Aniołów, którzy z woli Bożej opiekują się światem, a w sposób szczególny ludźmi, nazywamy aniołami stróżami.

Wystawie towarzyszą  wiersze o aniołach oraz  prace  laureatów konkursu „Pocztówka do świętego Mikołaja”. Wystawa będzie czynna do 28 stycznia 2011 r.