Facebook ikonka prawy margines

HAPPYlegEND

01 maja - 01 września 2011
HAPPYlegEND

Projekt realizowany przez Nieformalną Grupę Młodzieży MAKAMZA działającą przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Projekt ”HAPPYlegEND” realizowany był od maja do września 2011 r. przez grupę młodzieży MAKAMZA. Miał on na celu odkrycie najciekawszych legend i historii Jasielszczyzny i wykorzystanie ich do pogłębienia zainteresowań fotografią i teatrem, służył promocji regionu jako ciekawego i atrakcyjnego miejsca oraz promował aktywność młodzieży. W ramach projektu  odbyły się  warsztaty fotograficzne, co było przydatne podczas tworzenia dokumentacji projektu oraz dokumentacji miejsc, z którymi wiązały się lokalne legendy. Dzięki  temu powstała udana wystawa i folder. W trakcie Europejskiego Tygodnia Młodzieży  wraz z grupą ANI-MUSZ, przygotowano punkt informacji o programie ”Młodzież w działaniu” i projektach realizowanych w Jaśle. W ramach promowania wolontariatu grupa współpracowała ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jaśle, inicjując dla wychowanków  zabawy ruchowe i plastyczne związane z jasielskimi legendami. Podobne spotkanie zostało zorganizowane dla dzieci z jasielskich szkół podstawowych. W maju w czasie wyjazdu w Beskid Niski grupa kompletowała dokumentację, zbierała kolejne legendy i fotografie. Po wybraniu najbarwniejszej  legendy, pod okiem instruktorki teatralnej napisano scenariusz. W końcowej fazie grupa zajęła się przygotowaniem spektaklu na imprezę finałową. W teatrze „Maska” w Rzeszowie odbyły się specjalne warsztaty gry aktorskiej i tworzenia scenografii. 6 lipca  2011 r. odbyła się impreza finałowa ”HAPPY legEND”, podczas której został wystawiony spektakl ”Mruk - legenda prawdziwa”. Dodatkową atrakcją był udział w imprezie członków Bractwa Rycerzy Ziemi Sanockiej, którzy zagrali scenę bitwy oraz odtworzyli turniej rycerski. Na zakończenie projektu została przygotowana  wystawa fotograficzna ”MAKAMZA na tropie legend Jasielszczyzny”, wydano również folder o projekcie, który został zaprojektowany w formie map - z jednej strony mapy legend Jasielszczyzny, a z drugiej strony mapy  projektu.
Relacje z realizacji projektu znalazły się na portalu Facebook na  profilu http://pl-pl.facebook.com/pages/HAPPY-legEND-MAKAMZA/208538855831037

Łącznie w ramach projektu odbyło się 30  imprez, w których uczestniczyło 1 540 osób.