Facebook ikonka prawy margines

Klub Powiększania Wyobraźni

Klub Powiększania Wyobraźni

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle działa od  2004 r. Powstał podczas zorganizowanego przez Bibliotekę „Mikrokosmosu Poetyckiego” w ramach I Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Cele przyświecające założycielom i członkom Klubu to: stworzenie mikrośrodowiska literackiego, rozwój własnych zainteresowań  oraz wspólnota międzypokoleniowa. Nazwa klubu zastała zaczerpnięta z wiersza poetki regionu jasielskiego Marii Kantor My ludzie z Klubu Powiększania Wyobraźni. Do klubu należą twórcy regionalni, poeci i pisarze, nauczyciele, uczniowie oraz młodzi adepci sztuki poetyckiej.   

Informacji na temat Klubu Powiększania Wyobraźni udziela:

Krystyna Ziemba
kluby@mbp.jaslo.pl
tel. 13 446 26 02, wew. 34

Relacje ze spotkań w 2023 roku:

Relacje ze spotkań w 2022 roku:

Relacje ze spotkań w 2021 roku:

Relacje ze spotkań w 2020 roku:

Relacje ze spotkań w 2019 roku:

Relacje ze spotkań w 2018 roku:

Relacje ze spotkań w 2017 roku:

Relacje ze spotkań w 2016 roku:

Relacje ze spotkań w 2015 roku:

Relacja ze spotkań 2014 roku:

Relacje ze spotkań 2013 roku:

Relacje ze spotkań 2012 roku: