Facebook ikonka prawy margines

Szlak architektury drewnianej

,
Szlak architektury drewnianej

Szlak architektury drewnianej : podkarpackie . – Rzeszów, 2012.

Przewodnik prezentuje bogaty dorobek kultury materialnej mieszkańców regionu. Są to obiekty budownictwa drewnianego i zabytki kultury ludowej. Na szlakach opisywanych w przewodniku  znalazły się różnorodne grupy zabytków: obiekty sakralne (kościoły, cerkwie, dzwonnice, plebanie),  zespoły zabudowy małomiasteczkowej, dwory, architektura uzdrowiskowa oraz zgromadzone w skansenach budownictwo wiejskie, obiekty użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe (młyny, tartaki, kuźnie, wiatraki). Przewodnik składa się z trzech części. Pierwsza zwiera informacje o najważniejszych typach konstrukcji w budownictwie drewnianym. Druga część zawiera informacje historyczne i szczegółowe opisy obiektów proponowanych do zwiedzania przy wytyczonych trasach turystycznych. Dzięki przewodnikowi po szlakach architektury w drewnie zaklętej, wędrujemy po Podkarpaciu dziewięcioma wytyczonymi trasami tj. Krośnieńsko-Brzozowską, Sanocko-Dynowską, Ustrzycko-Leską, Sanocko-Dukielsko, Przemyską, Lubaczowską, Rzeszowsko-Jarosławską, Jasielsko-Dębicko-Ropczycką, Tarnobrzesko-Niżańską. Trzecią część stanowi słowniczek występujących w tekście pojęć związanych nie tylko z architekturą drewnianą, lecz dotyczących również sztuk plastycznych.

Książka dostępna w Czytelni Głównej.