Facebook ikonka prawy margines

Wariacje literackie. Wystawa z realizacji projektu

niedziela, 02 lutego 2014
Wariacje literackie. Wystawa z realizacji projektu

Zapraszamy na wystawę z realizacji projektu Wariacje literackie. Wystawa będzie prezentowana w terminie 26 listopada 2013 do 02 lutego 2014 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle od marca do listopada 2013 r.realizowała projekt „Wariacje literackie” promujący literaturę i czytelnictwo. Projekt oparty był  na cyklicznych działaniach i adresowany do szerokiego grona odbiorców, w szczególności zaś do dzieci i młodzieży.Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i nowych mediów zaprezentowane zostały najbardziej innowacyjne zjawiska literatury współczesnej. Projekt wspierał różne formy czytelnictwa. W programie znalazły  się spotkania autorskie ze znanymi twórcami, warsztaty, konkursy dla dzieci i młodzieży pobudzające aktywność i kreatywność oraz dyskusje, gry uliczne i koncert piosenki poetyckiej. W trakcie realizacji projektu prowadzony był blog http://wariacjeliterackie.blogspot.com/