Facebook ikonka prawy margines

Akcje: Czytanie integruje! BIBLIOTEKArz ŚWIĘTUJE!

czwartek, 08 maja 2014
Akcje: Czytanie integruje! BIBLIOTEKArz ŚWIĘTUJE!

8 maja 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle pracownicy  bibliotek publicznych powiatu jasielskiego obchodzili swoje święto. Powiatowy Dzień Bibliotekarza zainaugurował XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, odbywający się pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. 

Spotkanie w zawodowym gronie było okazją do zaprezentowania w formie multimedialnej dokonań kulturalnych i edukacyjnych bibliotek. Dyrektorzy i pracownicy bibliotek pokazali na przykładzie własnych instytucji w jaki sposób czytanie łączy poprzez różnorodność działań skierowanych do każdego – bez względu na wiek, profesję i status społeczny. W Powiatowym Dniu Bibliotekarza wziął udział Burmistrz Miasta Jasła – Andrzej Czernecki Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle Zbigniew Dranka – reprezentujący Starostę Jasielskiego Adama Kmiecika oraz Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec – Piotr Sikora.

Goście dziękując za  prezentację dokonań bibliotek publicznych powiatu i doceniając wkład bibliotekarzy, złożyli obecnym na spotkaniu życzenia.Burmistrz nazywając jasielską bibliotekę przestrzenią dla kreatywnych zauważył, iż "nie jest już tylko punktem wypożyczania książek, ale miejscem inspiracji i realizacji wielu pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd." Starosta pogratulował dotychczasowych sukcesów i osiągnięć wszystkim pracownikom MBP w Jaśle, pełniącej funkcję Biblioteki Powiatowej, życząc "kolejnych ciekawych pomysłów na szerzenie czytelnictwa, realizacji ciekawych projektów bibliotecznych oraz wytrwałości, uporu i energii...".

Życzenia bibliotekarzom przekazała także dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zaznaczając, iż Dzień Bibliotekarza jest szansą do "promowania bibliotek, prezentowania ich działań i aktywności  bibliotekarzy oraz pokazania bibliotek jako ważnych instytucji życia społecznego i kulturalnego..."

Podczas spotkania kierownik Gminnego Ośrodka  Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska otrzymała z rąk dyrektor MBP w Jaśle Małgorzaty Piekarskiej w im. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich województwa podkarpackiego nagrodę za najlepiej zrealizowany program Tygodnia Bibliotek 2013.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza był okazją do dostrzeżenia roli bibliotek w wychowaniu dzieci i młodzieży, integracji międzypokoleniowej oraz przypomnienia o wpływie czytania na obecność w życiu społecznym, którego podstawą jest komunikacja słowna.