Facebook ikonka prawy margines

Biblioteka z wizją - wrażenia z Kongresu Bibliotek

czwartek, 11 - piątek, 12 października 2012
Biblioteka z wizją - wrażenia z Kongresu Bibliotek

III Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych, który odbył się w dniach 11-12 października 2012 r. w Warszawie, był wielkim świętem bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski. Wydarzenie, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzącą Program Rozwoju Bibliotek, zgromadziło ponad 400 osób z małych, średnich i największych bibliotek, bibliofilów i przedstawicieli organizacji współpracujących z bibliotekami. Kongres stanowił przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, oraz niekończących się inspirujących rozmów o bibliotekach przyjaznych użytkownikom, otwartych na potrzeby mieszkańców, podejmujących nietypowe zadania i wyzwania, wprowadzających innowacje i zmiany, krótko mówiąc – o bibliotekach z wizją.

Uroczyste otwarcie kongresu miało miejsce w Kinie Wisła i było okazją do wysłuchania wielu pozytywnych słów o bibliotekach i bibliotekarzach, przedstawienia osób nagrodzonych w konkursach, oraz dyskusji o wartościach, którymi kieruje się „Biblioteka z wizją”. Wzięli w niej udział: Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, Joanna Orlik - dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, dr Alek Tarkowski - dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Następnie uczestnicy kongresu przenieśli się do Fortu Sokolnickiego, gdzie mieli możliwość udziału w 36 warsztatach skupionych w dziewięciu blokach tematycznych, poświęconym zagadnieniom takim jak Otwartość, Współpraca, Argumenty w Akcji, Informacja, Inspiracje, Zespół, Kultura, Edukacja, Integracja. W bloku „Zespół”, przygotowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, odbyły się m.in. warsztaty „Wespół w zespół, czyli o istocie współpracy”, prowadzone przez dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Małgorzatę Piekarską oraz kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Martę Gąsiorowską. Prezentację poświęconą stylom pracy w zespole, rolom grupowym i podziałowi obowiązków i zadań ilustrowały pełne humoru prace pana Andrzeja Graniaka. Podczas kongresu została także zainaugurowana Sieć LABIB – program liderski dla bibliotekarek i bibliotekarzy dostrzegających potencjał bibliotek, którzy chcą dzielić się wiedzą, zbierać doświadczenia i pomnażać pomysły. Znalazła się wśród nich Dorota Woźnica z MBP w Jaśle. Chwilę oddechu podczas dwóch pracowitych, warsztatowych dni, stanowiła uroczysta kolacja i koncert Gaby Kulki.


Poza wartościami merytorycznymi płynącymi z warsztatów, paneli dyskusyjnych i rozmów, III Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych był okazją do pokazania ogromnych przemian, jakie zachodzą w bibliotekach, ukazania ich roli w społeczeństwie informacyjnym i przede wszystkim docenienia bibliotek i bibliotekarzy, którzy wprowadzają w życie ideę „Biblioteki z wizją”.