Facebook ikonka prawy margines

Konferencja bibliotekarzy podkarpackich w Jaśle

piątek, 15 czerwca 2012
Konferencja bibliotekarzy podkarpackich w Jaśle

W dniach 12 – 13 czerwca 2012 r. odbyła się w Jaśle III. Konferencja dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów  „Kształtowanie wizerunku biblioteki”. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie.

W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyły władze samorządowe Jasła i powiatu jasielskiego. Starosta jasielski Adam Kmiecik witając gości, bardzo chwalił walory turystyczne naszego regionu, szczególnie podkreślając coraz popularniejszą obecnie enoturystykę. Starostwo reprezentowali również naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Wojciech Piękoś oraz  przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Dranka. W swoim powitaniu wiceburmistrz  Leszek Znamirowski, powiedział, że jedyne co w życiu gromadził, to książki i być może dlatego wśród bibliotekarzy czuje się jak wśród swoich. Urząd Miasta Jasła reprezentowała również Bożena Molska-Olbrot, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Specjalnymi gośćmi były Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i pełnomocnik  dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi oraz Agata Szczotka-Sarna, specjalistka w zakresie komunikacji i marketingu społecznego. Organizatorów reprezentowali: Barbara Chmura, dyrektor WiMPB w Rzeszowie, Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle oraz Dorota Rzeszutek, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie.

Dyrektor Barbara Chmura witając zebranych podkreśliła szczególną rolę bibliotek publicznych ....Biblioteka powiatowa wykonuje szereg ważnych prac dla bibliotek ze swojego terenu, ze swojego powiatu, przede wszystkim pozyskuje środki na bieżącą działalność, świadczy pomoc we wszystkich działaniach merytorycznych, organizuje szkolenia, pomaga przy doborze i zakupie literatury, opracowuje bibliografię regionalną o zasięgu powiatowym...
 

Pierwszego dnia konferencji odbyły się wystąpienia:  Agaty Szczotki-Sarny, która mówiła o budowaniu marki i brandingu w działalności biblioteki,  Elżbieta Stefańczyk  przedstawiła zebranym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz inne programy dla bibliotek publicznych, w wystąpieniu „Smak radości, smak współpracy, smak sukcesu – pyszna wizja SBP z dominującą nutą zmian i rozwoju” omówiła również powstawanie i  kształtowanie się nowego wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ....od trzech lat podejmowane są działania zmierzające do zmiany wizerunku Stowarzyszenia, ukoronowaniem tych działań mają być obchody 95.- lecia SBP... . Lucyna Kloczkowska, kierownik Działu Instukcyjno-Metodycznego WiMBP w Rzeszowie zaprezentowała dane dotyczące stron internetowych podkarpackich bibliotek publicznych, Teresa Leśniak, dyrektor KBP w Krośnie wygłosiła referat „Promocja biblioteki, jako element efektywnego zarządzania instytucją kultury na przykładzie działań Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej”.  Spotkanie zostało zakończone prezentacją Winnicy Jasiel Elwiry i Wiktora Szpaków.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Obrady rozpoczęła dyrektor Małgorzata Piekarska, która wraz z kierownikami działów zaprezentowała działania prowadzone przez  MBP w Jaśle oraz uruchomienie nowych kanałów komunikacji stron www, Facebook’a, YouTube’a i blogów. Szczególną uwagę M. Piekarska zwróciła na przedstawienie biblioteki jako rzeźby społecznej, żywej struktury zmieniającej się w zależności od potrzeb środowiska lokalnego Bardzo ciepło o pracy jasielskiej biblioteki wypowiadali się radni miejscy dr Maria Szańca i Stanisław Zając oraz  radny powiatu Zbigniew Dranka.
W trakcie konferencji ukonstytuowało się Forum dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów , które przyjęło stanowisko w sprawie zmniejszonej dla woj. podkarpackiego dotacji MKiDN na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Konferencję zakończyło wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepiej zrealizowany program Tygodnia Bibliotek 2011 oraz wręczenie odznaczeń SBP. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Trzcinicy, gdzie zwiedzili skansen Karpacka Troja.