Facebook ikonka prawy margines

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Małgorzaty Piekarskiej, dyrektora MBP, przyznany przez Ministra Edukacji na wniosek Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.