Facebook ikonka prawy margines

Konkursy: Kreuj, pisz, publikuj! w "Lirycznym Jaśle"

wtorek, 03 - wtorek, 31 stycznia 2017
Konkursy: Kreuj, pisz, publikuj! w Lirycznym Jaśle

Piszesz opowiadania lub wiersze? Weź udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”. Na prace czekamy do 31 stycznia 2017 r.


Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Konkurs jest adresowany do autorów wierszy i opowiadań – uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac jest dowolna, ale nie mogą to być wypracowania szkolne. Prace laureatów zostaną nagrodzone i opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez bibliotekę.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu, który wraz z Kartą uczestnika i Oświadczeniem można pobrać ze strony biblioteki (zakładka z prawej strony tekstu). 

Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.

Szczegółowe informacje:
Renata Grzegorczyk
Magdalena Chart
dzieci@mbp.jaslo.pl
Tel. 13 446 26 02, wew. 33