Facebook ikonka prawy margines

Konkursy: Kreuj, pisz, publikuj! w Lirycznym Jaśle

poniedziałek, 29 stycznia 2018
Konkursy: Kreuj, pisz, publikuj! w Lirycznym Jaśle

W związku z dużą rozpiętością terminów ferii zimowych w poszczególnych województwach przedłużamy termin składania prac na XXIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” do 9 lutego 2018 (piątek). Decyduje data stempla pocztowego.

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Konkurs jest adresowany do autorów wierszy i opowiadań. Przypominamy, że uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie ze szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi i szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu:
– w kategorii wiersze –  5 wierszy
– w kategorii opowiadania – 2 opowiadania.

Tematyka prac jest dowolna, ale nie mogą to być wypracowania szkolne. Prace laureatów zostaną nagrodzone i opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez bibliotekę. Konkurs umożliwia dzieciom i młodzieży start jako młodym twórcom literatury. Niektórzy z naszych laureatów wydali już własne utwory lub potwierdzili swój talent w innych ogólnopolskich konkursach literackich.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Regulaminem Konkursu, który wraz z Kartą uczestnika i Oświadczeniem można pobrać ze strony biblioteki (zakładka z prawej strony tekstu).

Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.

Szczegółowe informacje:

Renata Grzegorczyk

Magdalena Chart

dzieci@mbp.jaslo.pl

Tel. 13 446 26 02, wew. 35