Facebook ikonka prawy margines

Konkursy: „Lirycznie, epicko, dramatycznie” – finał XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

środa, 14 czerwca 2023
Konkursy: „Lirycznie, epicko, dramatycznie” – finał XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości  Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

12 czerwca 2023 poznaliśmy laureatów  XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości  Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Młodzi twórcy otrzymali nagrody podczas uroczystego Finału, który odbył się w Sali offowej Jasielskiego Domu Kultury.

Na tegoroczną edycję wpłynęło łącznie 387 prac autorstwa 207 osób – uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka, animatorka kultury), Mariusz Kalandyk (doktor nauk humanistycznych, poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury), Jan Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg).

Uroczysty Finał poprowadziły Dorota Woźnica – dyrektorka MBP w Jaśle i Aleksandra Dacyl – wieloletnia członkini jury, animatorka kultury.

Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech podziękowała młodym twórcom za udział w Konkursie i chęć tworzenia tekstów literackich, których lektura zarówno jej, jak i innym czytelnikom daje wiele radości.

Grzegorz Kociuba  – przewodniczący jury, podsumowując Konkurs zwrócił uwagę przede wszystkim na „dobrą średnią tekstową nadsyłanych prac, przejawiającą się zarówno w wysokiej sprawności językowej, ale również w pomysłowych grach z tra­dycją literacką i konwencjami stylistycznymi”. Zauważył, że „piszący nie boją się sięgać, głównie w prozie, po rozmaite formy narracyjne; od literatury popularnej poczynając (kryminał, horror, fantasy, baśń), poprzez różne odmiany literatury science-fiction, narracje intymistyczne (pamiętnik, dziennik), aż po prozę historyczną czy esej. Ta różnorodność świadczy nie tylko o inwencyjności auto­rów, ale również o ich zapleczu lekturowym, oczytaniu”.

 

W tym roku w poziomie szkół ponadpodstawowych doszła nowa kategoria – jednoaktówka. Przewodniczący jury zaznaczył, że „mimo skromnej ilości, teksty dramatyczne zrobiły na jurorach spore wrażenie. Znalazły się tutaj utwory, które w sposób dojrzały intelektualnie i dramaturgicznie nawiązują do tragedii antycznej („Penteusz”), ale też przenikliwe i pogłębione ujęcia pokazujące rozczarowanie młodych ludzi światem oraz zagubienie w nim, a przy tym na­pisane dosadnym i drapieżnym młodzieżowym slangiem („Girls Chat”)”. Według jego opinii, to właśnie teksty dramatyczne przejawiają tendencje do najciekawszego rejestrowania dzisiejszej rzeczywistości w świecie wielogłosowym, a zarazem pełnym rozlicznych napięć, zwarć, konfrontacji stanowisk i poglądów.

Publiczność miała okazję wysłuchać wykładu „Julian Przyboś – bliskie ścieżki poety” Dariusza Pado – adwokata i poety jednocześnie, związanego z Rzeszowem i Podkarpaciem, współzałożyciela i prezesa Fundacji im. Juliana Przybosia, której celem jest przywrócenie pamięci i przybliżenie twórczości autora współczesnemu odbiorcy. Opowieść o dzieciństwie i młodości poety, który urodził się w Gwoźnicy na Podkarpaciu, a lata gimnazjalne spędził w Rzeszowie, o oraz jego wczesnej twórczości, która jest ściśle związana z jego korzeniami, może stanowić inspirację dla młodego pokolenia twórców.

Po wręczeniu nagród laureaci tradycyjnie spotkali się z jurorami konkursu na kuluarowych rozmowach dotyczących warsztatu twórczego.

 

 

 

Lista osób nagrodzonych

Kategoria I

Szkoły podstawowe, klasy 4-6

Wiersze

1 miejsce

Nastolatka – Antonina Mrowiec, kl. 6 Publiczna Szkoła Podstawo­wa nr 12 w Stalowej Woli – cykl wierszy

2 miejsce

Człowiek kultury – Tomasz Krzyżanowski, kl. 5 Szkoła Podstawo­wa nr 34 w Krakowie – cykl wierszy

3 miejsce

Ig – Ignacy Urbański, kl. 6 Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi – cykl wierszy

 

Wyróżnienia

Krito – Kornel Zasada, kl. 6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Galileo” w Nakonowie – cykl wierszy

Zegar – Barbara Kotula, kl. 6 Klub Literacki „Pegazik” Młodzieżo­wy Dom Kultury „Iskra” w Pile, Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile – cykl wierszy

 

Opowiadania

1 miejsce

Nastolatka – Antonina Mrowiec, kl. 6 Publiczna Szkoła Podstawo­wa nr 12 w Stalowej Woli – cykl opowiadań

2 miejsce

Niezapominajka – Lena Leśniowska, kl. 6 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu – Zrozumiałem, że nie wróci

3 miejsce

Słonecznik 2 – Stanisław Mazur, kl. 4 Szkoła Podstawowa nr 9 STO w Warszawie – Inwazja żab

 

Wyróżnienia

Florenek – Florian Wienke, kl. 5 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sza­motułach – Dzień z życia kota

Zorba – Lila Zaborek, kl. 4 Akademicka Szkoła Podstawowa w Kiel­cach – Jak kapibara Józefina wybrała się na grzyby

Lucja – Łucja Stankowska, kl. 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu – cykl opowiadań

Miki – Mikołaj Łysoniewski, kl. 5 Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej – W gościnie u Wisłoki, Ropy i Jasiołki

 

 

Kategoria II

Szkoły podstawowe, klasy 7-8

 

Wiersze

1 miejsce

Wenus – Joanna Maria Prus, kl. 7 Szkoła Podstawowa z Oddziała­mi Dwujęzycznymi nr 157 w Warszawie – cykl wierszy

2 miejsce

Grechut – Grzegorz Sobkiewicz, kl. 8 Publiczna Szkoła Podstawo­wa nr 12 w Stalowej Woli – cykl wierszy

3 miejsce

Storczyk 2 – Maja Adamczyk, kl. 7 Szkoła Podstawowa w Chełm­cach – cykl wierszy

 

Wyróżnienia

Gołąb – Milena Dawidziuk, kl. 8 Salezjańska Szkoła Podstawowa w Pile – cykl wierszy

Luna – Anna Adamczyk, kl. 8 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli – cykl wierszy

Rinella – Alicja Żurek, kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 190 w Warsza­wie – cykl wierszy

 

Opowiadania

1 miejsce

Wenus – Joanna Maria Prus, kl. 7 Szkoła Podstawowa z Oddziała­mi Dwujęzycznymi nr 157 w Warszawie – Lobotomia wszechświata

2 miejsce

Makua – Maria Szade, kl. 7 Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze – cykl opowiadań

3 miejsce

Tubicka – Maja Baron, kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 307 w Warsza­wie – cykl opowiadań

 

Wyróżnienia

Asymondias – Hubert Wojtasiak, kl. 8 Szkoła Podstawowa w Jeże­wie – cykl opowiadań

Liv – Oliwia Kubiszyn, kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczo­wie – Stacja końcowa

Lumity – Ilona Karasińska, kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżaj­sku – cykl opowiadań

 

Kategoria III

Szkoły ponadpodstawowe

 

Wiersze

1 miejsce

Miklusik – Jakub Miklus, kl. 2 Samorządowe Liceum Ogólno­kształcące w Stalowej Woli – cykl wierszy

2 miejsce

WiBi – Anna Wiktoria Biliczak, kl. 3 Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące w Opolu – cykl wierszy

3 miejsce

MH – Magdalena Homa, kl. 3 II Liceum Ogólnokształcące w Biel­sku-Białej – cykl wierszy

 

Wyróżnienia

Ajdża – Iga Łobińska, kl. 4 Międzynarodowe Liceum Ogólno­kształcące Paderewski w Lublinie – cykl wierszy

Izzz – Izabela Pilarska, kl. 4 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem – cykl wierszy

Krokis – Jakub Krok, kl. 3 I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – Itaka

Tryja – Oliwia Tryjańska, kl. 3 VII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – cykl wierszy

 

Opowiadania

1 miejsce

Ranna Cebula – Julia Nguyen Van, kl. 3 I Liceum Ogólnokształcą­ce w Jaśle – cykl opowiadań

2 miejsce

Henry Monet – Anna Świetlicka, kl. 1 II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – Odłamki porcelany

3 miejsce

Werka – Weronika Łopacka, kl.4 Liceum Ogólnokształcące w Mię­dzyrzecu Podlaskim – Kadisz

 

Wyróżnienia

Black – Julia Stańczak, kl. 4 II Liceum Ogólnokształcące w Biel­sku-Białej – cykl opowiadań

Charlie – Zuzanna Matuszczak, kl. 1 III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – cykl opowiadań

Krokis – Jakub Krok, kl. 3 I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – cykl opowiadań

 

Jednoaktówka

1 miejsce

Krokis – Jakub Krok, kl. 3 I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – Penteusz

2 miejsce

Sowencja – Zuzanna Sujewicz, kl. 3 II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku – Dorosłe dzieci teatru

3 miejsce

Kama – Małgorzata Ogonowska, kl. 1 I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – Girls chat