Facebook ikonka prawy margines

Bezpłatne warsztaty internetowe

wtorek, 11 - niedziela, 30 grudnia 2012
Bezpłatne warsztaty internetowe

Rosnące zainteresowanie Internetem jako środkiem komunikacji, sprawiło, że do tego świata chcą przynależeć nie tylko ludzie młodzi, ale również starsi, dla których w większości jest to nowe medium technologiczne. Dzisiaj rozpoczęliśmy kurs dla osób, które chcą poznać m.in. technikę poruszania się po Internecie, założyć własną pocztę elektroniczną oraz opanować podstawowe umiejętności obsługi swojego konta.

Uczestnicy warsztatów będą poznawać także podstawowe zasady korzystania z komputera i różnych dostępnych programów, uczyć się jak przeszukiwać interesujące ich strony internetowe, bazy biblioteczne, miejskie portale informacyjne, portale urzędów lokalnych oraz bazy związane z  turystyką, edukacją, kulturą. Każda z osób będzie pracowała na „swoim” stanowisku komputerowym.
Biblioteka organizując takie warsztaty umożliwia pomoc dorosłym w kontaktach z nowoczesnymi mediami, jak również pomaga odnaleźć się w nowym dla nich świecie.

MBP organizuje warsztaty komputerowe i internetowe cyklicznie.
Zapisać można się osobiście w pok. 106, telefonicznie – 13 446 26 02 wew. 36 lub poprzez e-mail:
biblioteka@mbp.jaslo.pl