Facebook ikonka prawy margines

Całe Jasło czyta dzieciom - podsumowanie akcji w roku szkolnym 2009/2010

piątek, 25 lutego 2011
Całe Jasło czyta dzieciom - podsumowanie akcji w roku szkolnym 2009/2010

„CAŁE JASŁO CZYTA DZIECIOM”

25 lutego 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się podsumowanie akcji  „Całe Jasło czyta dzieciom” za rok szkolny 2009/2010. Było ono okazją do podziękowania osobom, firmom i instytucjom, które na różne sposoby wspierały działania MBP w naszym mieście i powiecie w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle aktywnie współpracuje z „Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” już od dziewięciu lat. W ramach ogólnopolskiej akcji, Oddział dla dzieci i trzy filie MBP w Jaśle organizują różnorodne spotkania czytelnicze, które maja na celu propagowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców idei głośnego czytania. W ogólnopolskim konkursie Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom na najlepiej przeprowadzoną kampanię w roku szkolnym 2009/2010 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle przyznano nagrodę najwyższą - Super Statuetkę. Warto przypomnieć, że MBP w Jaśle nie po raz pierwszy została doceniona przez Fundację ABCXXI. Za działalność w roku szkolnym 2002/2003 otrzymała Statuetkę, w 2003/2004 - Medal, a w 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 i 2008/2009 Super Statuetkę. Osiągnięcie tych sukcesów było możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu sponsorów oraz współorganizatorów aktywnie uczestniczących w podejmowanych przez MBP w Jaśle działaniach kulturalno – edukacyjnych.

Podczas imprezy Dyrektor MBP w Jaśle Małgorzata Piekarska podziękowała sprzymierzeńcom i sponsorom akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w roku 2010 oraz przekazała dyplomy przyznane przez Zarząd Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” na wniosek  MBP w Jaśle. Dyplomy za życzliwość i wsparcie przyznano: Urzędowi Miasta Jasła, KSG Sp. zo.o. w Tarnowie Oddziałowi Zakładów Gazowniczych w Jaśle, Gazowni Jasielskiej, Bankowi Pekao S.A. I Oddziałowi w Jaśle, Janowi Wątrobie, Poszukiwaniom Nafty i Gazu, Obiektywowi Jasielskiemu, Gazecie Codziennej Nowiny, jasielskiemu Oddziałowi Katolickiego Radia VIA, Telewizji Obiektyw, Telewizji TVJ Jasło oraz portalom internetowym: Jaslo4u, Jaslonet, Terazjaslo. Dyplomy za aktywny udział przyznano: Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Medycznej Szkole Policealnej w Jaśle, Młodzieżowemu Domowi Kultury,139 Drużynie Harcerskiej „Lisy” działającej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Szkole Muzycznej Yamaha, Antoniemu Wydro, Piotrowi Chojeckiemu,  Ewie Piekarskiej, Józefowi Bajorkowi, Szkołom Podstawowym nr 1, 2, 4 i 10 w Jaśle, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu  w Jaśle, Przedszkolom nr 1,2,3,6,9,10, 11 w Jaśle ora Przedszkolu Bajkowemu. Dyrektor Małgorzata Piekarska podziękowała również wszystkim pracownikom MBP w Jaśle, a szczególnie bibliotekarzom prowadzącym zajęcia w ramach kampanii „Cała Jasło czyta dzieciom”: Magdalenie Chart, Marcie Gąsiorowskiej, Annie Gubernat-Rutanie, Elżbiecie Gajeckiej, Wiesławie Warchoł, Renacie Grzegorcyk i Annie Zabłockiej.

W trakcie uroczystości oprócz prezentacji multimedialnej dotyczącej działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku szkolnym 2009/2010, nie zabrakło głośnego czytania. Zebranym na sali dzieciom Burmistrz Miasta Jasła – Andrzej Czernecki, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Oddziału Zakładów Gazowniczych w Jaśle - Barbara Chochołek, Waldemar Dybaś z Gazowni Jasielskiej, Piotr Handzel - Dyrektor Banku Pekao S.A. I Oddziału w Jaśle, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – Wiesław Latoszek oraz Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty czytali dzieciom „O gajowym Chrobotku i jeleniu Wietrzniku” Vaclava Čtvrteka. Na dzieci czekały również inne atrakcje: zabawy integracyjne i słodkości ufundowane przez Piekarnię Jana Wątroby.