Facebook ikonka prawy margines

Edukacja czytelnicza

,

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

z a p r a s z a m y
na lekcje z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej

 

 • czym różni się książka drukowana od CD-ROM-u?
 • jak szukać informacji w komputerowych bazach danych?
 • czy gazeta może uczyć?
 • jak poznać historię regionu przychodząc do biblioteki?
 • jak najszybciej przeszukiwać zasoby Internetu?

 

to tylko niektóre pytania na które spróbujemy odpowiedzieć!


Proponujemy następujące tematy:

 • Komputer - nowe źródło informacji,
 • Biblioteka centrum wiedzy o regionie,
 • Słowniki, kroniki, encyklopedie - jak korzystać z wydawnictw informacyjnych,
 • Czasopismo i gazeta źródłem wiedzy,
 • Multimedia i Internet - "informatory" XXI wieku,
 • Nauka i literatura w świetle nagrody Nobla,
 • Katalogi, kartoteki, bibliografie - jak szukać informacji.

Realizujemy również lekcje z wykorzystaniem CD-ROM-ów, Internetu i komputerowych baz danych na każdy inny zamówiony temat


L E K C J E     I N A C Z E J
to propozycja z której warto skorzystać!