Facebook ikonka prawy margines

„Fakty o FASD” – otwarcie wystawy

czwartek, 10 listopada 2022
„Fakty o FASD” – otwarcie wystawy

4 listopada 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się otwarcie wystawy „Fakty o FASD. Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych – dowiedz się, zapobiegaj, działaj!”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele urzędów, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele służby zdrowia, służb mundurowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz instytucji zajmujących się pomocą socjalną i profilaktyką uzależnień.

Wystawa jest kolejnym elementem działań, jakie Miasto Jasło i Biblioteka podejmują po to, aby naszym mieszkańcom przybliżać tę ważną, ale wciąż mało obecną w szerokim dyskursie tematykę – powiedziała na wstępie Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca Burmistrza Miasta Jasła, podkreśliła rolę profilaktyki i edukacji w tym obszarze. Dzięki uświadamianiu kobiet w ciąży lub planujących dziecko, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, a zarazem każda ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu, można zapobiec skutkom FASD. Dodała także, że istotna jest w tym zakresie współpraca między wszystkimi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.

O koncepcji wizualnej wystawy opowiedziała pochodząca z Ukrainy artystka-graficzka, Olga Prylypko.

Praca nad projektem FAKTY o FASD była dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Zadaniem, które miałam przed sobą, było opowiedzenie ilustracjami o problemach, jakie pojawiają się u dzieci z zespołem FASD i trudnościach, z jakimi borykają się ich rodzice. Głównym przesłaniem ilustracji nie jest szokowanie, nie straszenie, ale w łagodnej formie przekazanie dziewczętom, młodym kobietom, parom, które dopiero planują narodziny dziecka, czym jest FASD, zapoznanie ich z jego głównymi przejawami i sposobami diagnozowania – powiedziała.

Wystawę można obejrzeć w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle do 15 grudnia br., w późniejszym czasie będzie również dostępna w formie elektronicznej.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt z Czytelnią Główną – tel. 13 446 26 02, wew. 34.

Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Jasła w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Wystawa bierze udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „W ciąży bez alkoholu”, do której przystąpiło Miasto Jasło. Więcej informacji na stronie: http://www.ciazabezalkoholu.pl/