Facebook ikonka prawy margines

Festiwal: Z zamiłowania do natury

piątek, 13 października 2023
Festiwal: Z zamiłowania do natury

13 października 2023 podczas ostatniego spotkania autorskiego w ramach XVII Jasielskiego Festiwalu Literackiego gościliśmy Adama Robińskiego – dziennikarza, autora docenianych i nagradzanych książek o tematyce podróżniczej i przyrodniczej.  

Jako mieszczuch wytchnienie od warszawskiej codzienności odnajduje w naturze, na bocznych drogach i bezdrożach, gdzie szuka nie tylko wolności, ale i swego rodzaju egzotyki. Zbaczanie z utartych szlaków rodzi w nim potrzebę nowej interpretacji pojęcia krajoznawstwa; z pokorą, pewną dozą dystansu i umowności, ale przede wszystkim z szacunkiem dla otaczającego krajobrazu. Odwiedzane miejsca stara się przedstawiać przez pryzmat przyrody oraz historie związanych z nimi ludzi. Zwiedzając z autorem Polskę, dostrzegamy głęboką troskę o przyrodę, wpatrujemy się w krajobraz oczami jej obrońcy.

Zamiłowanie do eksploracji przyrody dało początek jego ostatniej książce „Pałace na wodzie. Tropem polskich bobrów”. Przemierzanie Polski śladem bobrów początkowo miało być jedynie prywatnym projektem, przerodziło się jednak w pomysł na stworzenie ciekawej, pokrzepiającej opowieści na trudne popandemiczne czasy. Wnikliwa obserwacja tych zwierząt ukazuje potęgę i mądrość natury. Populacja polskich bobrów, tak nieliczna po II wojnie światowej zdołała się odrodzić bez ingerencji czy pomocy człowieka. Dziś trudno wręcz oszacować jak liczna jest w naszym kraju. Jako gatunek rodzimy bobry były świetnie przystosowane do naszych warunków klimatycznych, na swoje nieszczęście były również źródłem licznych surowców wykorzystywanych przez człowieka. Choć przez niektórych uważane za szkodniki, stworzenia te są mądre i niezwykle istotne dla naszego ekosystemu, a człowiek przez stulecia uczył się od nich obcowania z przyrodą.

W książkach Robińskiego to natura gra pierwsze skrzypce, ale pełno w nich także metaforycznych znaczeń, literackich, poetyckich i kulturowych odniesień.

Partnerami projektu są: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.