Facebook ikonka prawy margines

Jak czytają jaślanie

poniedziałek, 21 lutego 2011
Jak czytają jaślanie

Jak czytają jaślanie

W 2010 r. co trzeci mieszkaniec korzystał z wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, 11 280 osób wypożyczyło 210 152 woluminy. W Polsce i województwie podkarpackim średnio tylko co piąty mieszkaniec korzysta z wypożyczalni . Najczęściej wypożyczane były podręczniki, lektury, poradniki, książki naukowe i popularno naukowe, m.in.  R. Tokarczyka „Współczesne kultury prawne”, „Encyklopedia pedagogiczna 21 wieku”, T.Szlendaka „Socjologia rodziny”, Z.Ściborka „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.  W wolnym czasie dorośli sięgali chętnie po kryminały  ( Marka Krajewskiego „Erynie”, Stiega Larssona „Trylogia Millenium”), literaturę obyczajową ( Barbary Rybałtowskiej „Bez pożegnania”, Tanyi Valko  „Arabska żona”, Paula Coehlo „Walkirie” ), wspomnieniową ( Sławomira Rawicza „Długi marsz”, Andrew Tarnowskiego „Rdzawe szable , blade kości”, Stefanii Grodzieńskiej „Kłania się PRL”) , podróżniczą  ( książki Wojciecha Cejrowskiego i Beata Pawlikowskiej ).

            Dzieci do 6 roku życia najchętniej wykorzystywały książki obrazkowe ( „Miasteczko Mamoko”), serię „Już czytam”, książki z kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom”.9-10 latki wypożyczały książki prezentowane w czasie zajęć  bibliotecznych „Zabawy nie tylko słowem” i „Strefa Dobrego Słowa” oraz książki autorów , których gościła biblioteka  ( B.Gawryluk,               E. Stadtmuller , J.Papuzińskiej, M.Brykczyńskiego ) czy też Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo” po projekcji filmu. Młodzież ( 11-14 lat) najczęściej sięgała po książki M.Musierowicz, E.Nowak, D.Terakowskiej , ale też serie „Ulysses Moore” i „Agencja Duchów”, przygodowe ( A.Szklarskiego i A. Hutchcocka), fantasy ( Harry Potter” i serię „Siedem pieczęci”). Po warsztatach organizowanych w MBP  wypożyczano książki „Jak malować/rysować”, „Origami”, „Makrama”.

            Użytkownicy biblioteki coraz chętniej wypożyczają audiobooki czyli tzw. „książki mówione” m.in. C.S.Lewisa „Opowieści z Narni”, J.Stuhra „Stuhrowie Historie rodzinne” , P.Coehlo „Alchemik” , J.Grishama”Wspólnik” oraz  filmy animowane dla dzieci, dokumentalne m.in. „Sprawiedliwi wśród narodów” o rodzinie „Ulmów”  czy „Solidarność-kruszenie murów”, oraz klasykę np. „Wesele A.Wajdy.

            Największy przyrost czytelników zarejestrowano w grupie wiekowej 25-44 lat ( + 113 osób tj. 3 272 osoby ), trochę więcej czytają jaślanie w wieku 45-60 lat oraz powyżej 60 lat. Odnotowano spadek czytelników do 15 roku życia ( - 227 osób tj. 1 968 osób) oraz bardzo nieznaczny ubytek  w grupie czytelników w wieku 16-19 lat ( 1 747 osób ).

            Najwięcej przybyło czytelników rejestrowanych jako nie zatrudnieni ( emeryci, renciści, bezrobotni) + 196 osób tj. ogółem 2 979 osób , ale także wśród pracowników umysłowych , fizycznych  i studentów.

            Czytelnie MBP  odwiedziło 36 447 osób, którym udostępniono 27 142 woluminy                 i 31 133 czasopisma nieoprawne, udzielono 34 985 informacji. Z publicznych punktów dostępu do Internetu skorzystało 25 629 osób. W ramach edukacji kulturalnej zorganizowano 471 działań , w których wzięło udział 23 075 osób.

„Bibliotekarzy cieszy fakt, że  jaślanie chętnie i dużo czytają – mówi dyrektor MBP Małgorzata Piekarska. Warto podkreślić, że wielu dorosłych ma nawyk czytania, u dzieci i młodzieży                  z pomocą rodziców i szkoły trzeba go dopiero ukształtować. Wyróżnia nas szczególnie to, że wzrasta czytelnictwo dorosłych nawet w grupie wiekowej ponad 60 lat, bo w Polsce ta grupa czyta coraz mniej. W Jaśle rejestrujemy mniej czytelników w kategorii wiekowej do 15 lat. Sądzę, że ten spadek byłby porównywalny z tym, który odnotowuje się w skali kraju, gdyby nie intensywnie prowadzona promocja czytelnictwa poprzez organizowane spotkania autorskie, warsztaty , wystawy, stałe cykle zajęć i akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.                    Z badań ogólnopolskich wynika, że młodzi ludzie oczekują, że biblioteka publiczna dysponuje zbiorem multimediów, e-bookami, aktualnym księgozbiorem, komiksami, filmami oraz dobrymi warunkami lokalowymi i dużą przestrzenią. Podobne oczekiwania mają zarówno młodzi, jak i dorośli jaślanie. Chcielibyśmy móc lepiej spełniać te życzenia”.