Facebook ikonka prawy margines

Jasielska biblioteka laureatem wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu Tydzień Bibliotek 2010

wtorek, 09 listopada 2010
Jasielska biblioteka laureatem wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu  Tydzień Bibliotek 2010

Po raz kolejny działalność kulturalno-edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle została doceniona na forum ogólnopolskim i regionalnym.

W Konkursie na najlepiej zorganizowany Tydzień Bibliotek 2010 w województwie podkarpackim Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle otrzymała „Super Puchar”, ponieważ jak uzasadnił Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie  „.. wzorowo zrealizowała program w roku bieżącym, a w poprzednich edycjach konkursu Okręgu SBP dwa razy zdobywała  pierwsze miejsca...”.

Super Puchar został wręczony w Rzeszowie 19 listopada br. w czasie Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek. W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Jan Burek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Stanisław Rysz, dyrektor Biura Wojewody Podkarpackiego, Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stanisław Turek, dyrektor WiMBP w Rzeszowie, zaproszeni goście i bibliotekarze.

Nagrodę odebrała Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle. Po rozdaniu nagród M. Piekarska  przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą nagrodzonych działań MBP w Jaśle.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nagrodziło biblioteki, które w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek 2010 zaprezentowały najciekawsze programy. Laureatami konkursu zostali:

 

I nagroda : Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle (Wysoko oceniono różnorodność i innowacyjność działań kierowanych do różnych odbiorców w tym m.in. spotkania z pisarzami i regionalistami, warsztaty dla dzieci i dla seniorów, zajęcia animacyjne dla najmłodszych poświęcone Chopinowi, oryginalną akcję popularyzującą  czytelnictwo „Gry uliczne - Balladyna”, konferencję „Wychowanie przez czytanie”)

 

II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

III nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Nagroda zostanie wręczona w przyszłym roku w czasie Gali Książki w Bibliotece Narodowej.