Facebook ikonka prawy margines

Jubileusz 60-lecia biblioteki

środa, 14 listopada 2007
Jubileusz 60-lecia biblioteki

Już 60 lat! – jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

 

            14 listopada 2007 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle obchodziła 60. lecie swojej działalności. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Zając, Elżbieta Stefańczyk (Wicedyrektor Biblioteki Narodowej, Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), Prezes Polskiego Związku Bibliotek, Jan Krajewski, Dyrektor WiMBP w Rzeszowie Stanisław Turek oraz radni, dyrektorzy szkół i bibliotek, stowarzyszeń oraz placówek oświatowo-wychowawczych a także byli pracownicy biblioteki.

Gości przywitała Dyrektor Biblioteki Małgorzata Piekarska. Podkreślając kulturotwórczą rolę biblioteki na rzecz środowiska jasielskiego, złożyła podziękowania instytucjom i sponsorom, bez pomocy których  wiele działań prowadzonych przez bibliotekę nie byłoby możliwych a także całemu zespołowi pracowników MBP. Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska w swoim przemówieniu podkreśliła istotną rolę książki w rozwoju intelektualnym, jak również nieocenioną działalność samych bibliotekarzy. „Życzę wielu sukcesów i ciekawych pomysłów. Niech ta biblioteka się rozwija” – powiedziała M. Kurowska. Życząc sukcesów, wręczyła Pani Dyrektor M. Piekarskiej zegar, który winien odmierzać tylko szczęśliwe dla biblioteki lata.

Przewodnicząca Rady Powiatu A. Zając powiedziała: „Kto kocha książki, ten kocha drugiego człowieka”. Wśród wielu ciepłych słów stwierdziła, że Miejska Biblioteka Publiczna jest wizytówką działalności kulturalnej Jasła. Dyrektor WiMBP w Rzeszowie S. Turek stwierdził, że „jasielska książnica jest niekwestionowanym liderem wśród bibliotek. Znana nie tyko ze swoich nowatorskich działań edukacyjnych i komputeryzacyjnych, ale sama pozyskuje środki uczestnicząc w różnych projektach na arenie ogólnopolskiej i zdobywając nagrody”.

Wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy przygotowany przez Elżbietę Stefańczyk dotyczył „Funkcji i zadań bibliotek publicznych w Polsce na przykładzie bibliotek miast i powiatów”. Prelegentka przywołała podstawy prawne funkcjonowania biblioteki oraz określiła jej cele i zadania. Na zakończenie stwierdziła - „Biblioteka jest ważnym ogniwem infrastruktury kulturalnej Jasła. Biblioteka Narodowa byłaby samotną wyspą, gdyby nie biblioteki miasta i powiatu”.

Referat „O nauczaniu wartości” wygłosiła Elżbieta Olszewska (Dyrektor Programowy „Cała Polska Czyta Dzieciom”). Wymieniła przyczyny kryzysu wartości, wzorce nadmiernych wymagań wobec dziecka a także dualizm zachowań dorosłych. „Wspierać, kochać i wymagać” - to najważniejsze hasła jakie winny określać stosunek dorosłych do dziecka. Zanik wartości jest przyczyną upadku obyczajów, wzrostu przestępczości oraz braku zaufania do współobywateli.

Prezentacja multimedialna „Biblioteka wczoraj i dziś” pokazała codzienną pracę biblioteki. Część oficjalną uświetnił koncert skrzypcowo – gitarowy Jarosława Stompla i Macieja Wulwa.

Z okazji jubileuszu powstał bogato ilustrowany folder okolicznościowy oraz wystawa na temat 60-letniej pracy MBP w Jaśle.