Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Klub „Michalina” w Starym Sączu

piątek, 19 czerwca 2015
Kluby: Klub „Michalina” w Starym Sączu

19-20 czerwca b.r.  na zaproszenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymkowego im. Jana Pawła II  w Starym Sączu członkinie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, brały udział w obchodach 16. rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II  w tym mieście.

Przy Ołtarzu Papieskim w obecności młodzieży z  okolic Krakowa poetki przedstawiły program artystyczny przeplatany recytacją własnych wierszy. Spotkanie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem „Barki” i pieśnią-modlitwą do Ojca Świętego. W gościnnym Domu Pielgrzyma „Opoka”, na prośbę pielgrzymów z diecezji warszawskiej powtórzono fragmenty wystąpienia.

Członkinie Klubu zwiedziły Ołtarz Papieski, Muzeum Jana Pawła II, Klasztor Sióstr Klarysek oraz zabytkowy rynek. Dla wielu było to wzruszające wspomnienie sprzed szesnastu lat z pobytu Ojca Świętego na Ziemi Sądeckiej.

Tekst przygotowany przez Marię Gubałę - członkinie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina".