Facebook ikonka prawy margines

Pełna oferta edukacji czytelniczej na rok 2009/2010

czwartek, 15 października 2009

Pełna oferta edukacji czytelniczej i medialnej

2009/2010

Przedszkola

Filia nr 1

Tam, gdzie mieszkają smoki – zabawy i zagadki inspirowane baśniami

Świat według misiów – poznajemy Kubusia Puchatka i inne książkowe misie

Filia nr 2

Zaproszenie do Krainy Książek – zachęcenie dzieci do czytania i szanowania książek

Obycie umila życie – uczymy się kultury na co dzień

Półki pełne bajek i wiedzy – przez zabawę do wiedzy

Krasnoludki są na świecie  - krasnale znane i mniej znane

Wielkanocnym szlakiem – zabawy i symbole wielkanocne

 

Filia nr 3

Tu mieszka książeczka  – pierwsza wizyta w bibliotece

Jesienne bajanie

Przed zapaleniem choinki – obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe

Baśniowe podwórko – czytamy i bawimy się z H.Ch. Andersenem

Rupaki w bibliotece –  życie i twórczość D. Wawiłow

Szkoły podstawowe

klasy I – III

 

Filia nr 1

Bon-ton ułatwia życie - polscy autorzy o dobrym wychowaniu

Mo i jego warsztat, czyli jak powstaje książka

Jak zostać mistrzem ortografii ? – korzystanie ze słownika ortograficznego

Kto czyta żyje wiele razy  – nowości czytelnicze dla dzieci

 

Filia nr 2

Pocztówka z mojego miasta

Wiem, co to znaczy … - doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikami,                      

                                        leksykonami i encyklopediami

Droga ksiązki – od autora do czytelnika

 

Filia nr 3

Ulubieńcy naszych domów  – psy i koty w literaturze dziecięcej

Magiczne słowa : proszę, dziękuję, przepraszam… – popularyzacja książek o dobrym

                                                                                     zachowaniu

Szkoły podstawowe

klasy IV – VI

 

Filia nr 1

Czego Jaś się nie nauczy… – przysłowia polskie

Kto pyta nie błądzi. Kto szuka, ten znajdzie – korzystamy z  encyklopedii i słowników

                                                                          w wersji tradycyjnej i elektronicznej

Filia nr 2

Internet – skarbnica wiedzy

Jak zmieniała się książka – historia i budowa książki

Filia nr 3

Czy można pokochać drewnianego chłopca? –  życie i twórczości C. Collodi

Książka bez tajemnic – budowa i historia książki

Jasne strony Internetu

 

Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne,  pomaturalne i wyższe:

 

Edukacja czytelnicza

Biblioteka jako centrum informacji.
Katalogi i kartoteki – źródła informacji w bibliotece.
Komputerowe bazy danych – sposoby wyszukiwania informacji.
Biblioteka jako ośrodek budujący społeczeństwo informacyjne.
Współczesne formy przekazu informacji w bibliotece.
Warsztat informacyjno-bibliograficzny Czytelni Głównej.
Elektroniczne i tradycyjne źródła informacji w bibliotece.
Encyklopedie i słowniki – tradycyjne źródła informacji .
Źródła informacji o książce.
Komputery i multimedia – informatory XXI wieku.
Metodyka sporządzania bibliografii załącznikowej.
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa – zasady sporządzania.

Edukacja regionalna:

1.Miejska Biblioteka Publiczna – centrum wiedzy o regionie.

2.Kultura i zabytki mojego regionu – różne źródła, jedna informacja.

3.Znane postacie mojej miejscowości – wyszukiwanie informacji.

4.Poeci regionu jako przykład życia literackiego w Małej Ojczyźnie.

 

Edukacja europejska:

1. Historia Unii Europejskiej.

2. Prawa obywatela Unii Europejskiej.

     3. Programy unijne dla młodzieży.

     4. Źródła wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy do korzystania z baz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle dostępnych  on-line !

 

BIBLIOGRAFIA  REGIONALNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle od lipca 2000 roku pełni funkcję biblioteki powiatowej, od tego też czasu prowadzi bibliografię regionalną w postaci osobnej bazy danych, swoim zasięgiem obejmuje Jasło i powiat jasielski. Rejestruje  dzieła niesamoistne wydawniczo jak artykuły z czasopism regionalnych, lokalnych, parafialnych oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki, które mają jakikolwiek związek  z Jasłem i powiatem jasielskim, lub ich autor ma związek z Jasłem.  Ponadto w bibliografii uwzględnione są opisy bibliograficzne książek.

Bazę można przeszukiwać według następującymi kryteriów m.in. autor, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, hasło przedmiotowe osoba. Jest dostępna dla użytkowników on-line.

BAZA DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, od 2001 r. gromadzi dokumenty życia społecznego, które tworzą odrębną bazę danych – Bazę DŻS-ów, dostępną dla czytelników również on-line. W bazie znajdują się opisy gromadzonych DŻS-ów, czyli afiszy, ulotek, plakatów, druków reklamowych, zaproszeń, cenników, kart pocztowych, opakowań, etykiet,  programów wyborczych, informatorów, kalendarze, katalogów, kart pocztowych, gazetek szkolnych, gazetek firmowych fotografii - odzwierciedlających życie gospodarcze, społeczne, kulturalne i polityczne na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego. Przeszukiwanie bazy odbywa się według kryteriów m.in. tytuł, osoba, hasło przedmiotowe, dział.

CENTRUM INFORMACJI LOKALNEJ

Pełniąc zadania biblioteki powiatowej MBP gromadzi, opracowuje i udostępnia informacje adresowo-faktograficzne z miasta Jasła i powiatu jasielskiego. Baza Centrum Informacji Lokalnej, zakresem obejmująca Jasło i powiat, gromadzi dane adresowo-faktograficzne w kilkunastu kategoriach m.in. administracja, kultura, turystyka, edukacja, sport, medycyna, religia, biblioteki, usługi finansowe, handel – każda z tych kategorii rozbudowana na podkategorie jest systematycznie aktualizowana i rozbudowywana. Dane wprowadzane są w oparciu o przygotowany  formularz-schemat, z możliwością modyfikacji. Istnieje możliwość przeszukiwania bazy według kryteriów m.in. nazwy firmy, nazwiska, ulicy, działu czy specjalizacji. Baza CIL dostępna jest on-line na stronie www.cil.jaslo.pl. System umożliwia uzyskanie informacji o mieście i regionie wszystkim użytkownikom Internetu.

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX OMEGA

LEX OMEGA, zawiera wiele informacji niedostępnych w większości programów prawniczych,  zapewnia użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dzienniku  Ustaw i Monitorze Polskim, tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych jak i do tekstów aktów prawa miejscowego, a nawet samych projektów ustaw.  LEX OMEGA to również orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem podatkowym, administracyjnym i inne. Niezbędnym dodatkiem do orzeczeń są glosy - ponad 700 pełnych tekstów.