Facebook ikonka prawy margines

Podsumowanie akcji "Całe Jasło czyta dzieciom"

piątek, 26 marca 2010
Podsumowanie akcji Całe Jasło czyta dzieciom

25 marca 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się podsumowanie akcji  „Całe Jasło czyta dzieciom” za rok szkolny 2008/2009. Było ono okazją do podziękowania osobom, firmom i instytucjom, które na różne sposoby wspierały działania MBP w naszym mieście i powiecie w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle aktywnie współpracuje z „Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” już od ośmiu lat. W ramach ogólnopolskiej akcji, Oddział dla dzieci i trzy filie MBP w Jaśle organizują różnorodne spotkania czytelnicze, które maja na celu propagowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców idei głośnego czytania. W ogólnopolskim konkursie Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom na najlepiej przeprowadzoną kampanię w roku szkolnym 2008/2009 Dyrektorowi MBP w Jaśle Małgorzacie Piekarskiej przyznano nagrodę najwyższą  Super Statuetkę. Fundacja ABCXXI- „Cała Polska czyta dzieciom” w uznaniu szczególnych zasług w propagowanie idei czytania dzieciom w roku szkolnym 2008/2009 przyznała również Wyróżnienie Specjalne Koordynatorowi Wojewódzkiemu Marcie Gąsiorowskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Warto przypomnieć, że MBP w Jaśle nie po raz pierwszy została doceniona przez Fundację ABCXXI. Za działalność w roku szkolnym 2002/2003 otrzymała Statuetkę, w 2003/2004 - Medal, a w 2004/2005, 2005/2006 i 2008/2009 Super Statuetkę. Osiągnięcie tych sukcesów było możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu sponsorów oraz współorganizatorów aktywnie uczestniczących w podejmowanych przez MBP w Jaśle działaniach kulturalno – edukacyjnych.

Podczas imprezy Dyrektor MBP w Jaśle Małgorzata Piekarska podziękowała sprzymierzeńcom i sponsorom akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w roku 2009 oraz przekazała dyplomy przyznane przez Zarząd Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” na wniosek  MBP w Jaśle. Dyplomy za życzliwość i wsparcie przyznano: Burmistrzowi Miasta Jasła – Marii Kurowskiej, Urzędowi Miasta Jasła, KSG Sp. zo.o. w Tarnowie Oddziałowi Zakładów Gazowniczych w Jaśle, Gazowni Jasielskiej, Marcinowi Wanatowi, Janowi Wątrobie, Firmie Astra, Redaktor Ewie Wawro z  „Nowin”, Redaktorowi Piotrowi Chojeckiemu z Radia „VIA”, Redaktor Renacie Machnik z Radia Rzeszów, Obiektywowi Jasielskiemu, Nowemu Podkarpaciu, Telewizji Obiektyw, Telewizji TVJ Jasło oraz portalom internetowym: Jaslo4u, Jaslonet, Terazjaslo. Dyplomy za aktywny udział przyznano: Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wiesławowi Hapowi i 139 Drużynie Harcerskiej „Lisy” działającej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Romanowi Frodymie, Janowi Szafrańskiemu Dyrektorowi MPN w Krempnej, Marcinowi Węgrzynowi – Prezesowi Czarnych Jasło, Ewie Piekarskiej, Katarzynie Pacwie-Wilk, Medycznej Szkole Policealnej w Jaśle, Szkole Podstawowej nr  2, 4 i 10 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich nr 4, Szkole Podstawowej nr 5 przy SOSW, Przedszkolu nr 2,3,6,9 i 10 w Jaśle.

W trakcie uroczystości oprócz wyświetlenia multimedialnej prezentacji działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku szkolnym 2008/2009, nie zabrakło głośnego czytania. Zebranym na sali dzieciom  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Oddziału Zakładów Gazowniczych w Jaśle- Barbara Chochołek, Anna Miśkowicz – Kierownik Działu Marketingu Gazowni Jasielskiej, Barbara Wątroba, Komendant Powiatowy Policji –Robert Woźnik, Alicja Dachowska – Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej oraz  phm Wiesław Hap czytali dzieciom opowieść Małgorzaty Musierowicz „Czerwony helikopter”. Na dzieci czekały również inne atrakcje: zabawy integracyjne i słodkości ufundowane przez Piekarnie Jana Wątroby.

Miejska Biblioteka Publiczna  w Jaśle przygotowała wystawę, na której zaprezentowane zostały fotografie dokumentujące wybrane działania w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom” w roku 2009.Wystawę „Całe Jasło czyta dzieciom”” można zwiedzać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle (ul. Kołłątaja 1) do 12 kwietnia 2010 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00).