Facebook ikonka prawy margines

Projekty: Każdy wiersz może być olśnieniem

piątek, 27 września 2013
Projekty: Każdy wiersz może być olśnieniem

W ramach projektu Wariacje Literackie 27 września 2013 r. na wieczorne spotkanie zawitał do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle od dawna wyczekiwany Ryszard Krynicki.

Krakowski poeta głównie jest kojarzony z Nową Falą. To mistrz misternej tkanki językowej. Zapis jego wierszy jest bardzo ekonomiczny. Od wielu lat prowadzi wydawnictwo a5, w którym wydał ostatnio własne tłumaczenie wierszy Paula Celana. Dobrze się czuje w roli tłumacza, jednak wie, ile to wymaga zaangażowania i  wysiłku. Zapytany, co ważnego z Celana w nim pozostało odpowiedział: To poezja głęboko osadzona w języku. Wymaga od tłumacza pewnego przeczucia i zrozumienia. Celan  używał wyszukanego  słownictwa. Uważa, że każdy wiersz może być olśnieniem. W poezji Celana można doszukiwać się redefinicji Boga po holokauście.
Za swojego mistrza uważa Z. Herberta, któremu zawdzięcza stypendium w Wiedniu. W 1973 r. Herbert otrzymał nagrodę Herdera a na stypendystę wyznaczył  właśnie R. Krynickiego. Poeta przeczytał zebranym m.in. tłumaczenia P. Celana i wiersz „Język to dzikie mięso”, dedykowany Herbertowi i Panu Cogito.
Język, to dzikie mięso, które rośnie w ranie,
w otwartej ranie ust, żywiących się skłamaną prawdą
(…)


Kiedyś żartobliwie nazwał Goethego „pieszczochem muz”. Zapytany o to czy sam tak się czuje odpowiedział: Nie, ale nie narzekam. Ryszard Krynicki to człowiek wielkiej kultury. Z jego subtelnych wypowiedzi wynika, że szanuje słowo i przywiązuje do niego wielką wagę.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wariacje literackie”, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem sprawują: Radio Via, Telewizja Obiektyw, TV Jasło oraz portale: www.jaslo4u.pl; www.jaslonet.pl; www.terazJaslo.pl;  www.twojejaslo.pl; www.wirtualnejaslo.pl; www.itvpodkarpacie.pl.
 

Patronat medialny:
Dofinansowanie: