Facebook ikonka prawy margines

Zapisy na Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

czwartek, 09 - środa, 22 września 2021
Zapisy na Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

Termin naboru na zajęcia Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2021/2022 został przedłużony do dnia 22 września do godziny 15:30.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy od jedenastu lat cieszy się niezmierną popularnością wśród najmłodszych jaślan. Juniwerystet to edukacyjny projekt polegający na zachęcaniu dzieci do nauki i rozbudzania w nich pasji poznawania świata wiedzy. Realizowany jest przez Miasto Jasło w ramach programu „Jasło – Miasto Wiedzy”.

W tym roku ramach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywać się będą wykłady oraz warsztaty edukacyjne z różnych obszarów wiedzy takich jak: humanistyka, matematyka, technika, przyroda, kultura i profilaktyka. Zajęcia, które zaplanowano w grupach w formie stacjonarnej, odbywać się będą średnio 2 razy w miesiącu, zazwyczaj w sobotnie przedpołudnia, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle oraz ewentualnie w innych miejscach w zależności od rodzaju proponowanych warsztatów. Spotkania prowadzone są przez ekspertów z różnych dziedzin nauki i życia, a ich poziom i język dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

Rok akademicki składać się będzie z dwóch semestrów, rozpocznie się uroczystą inauguracją, na której mali studenci złożą ślubowanie i otrzymają indeksy. Organizatorem zajęć w ramach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Zapisy
•    Zapisać można dzieci w wieku 6-10 lat, mieszkające wyłącznie na terenie Jasła.
•    Termin: 10 września od godz. 7.30 do 22 września do godz. 15.30.
•    Należy wypełnić formularz elektroniczny – aktywny od terminu zapisu
•    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Urzędu Miasta w Jaśle: https://um.jaslo.pl/pl/rejestracja-jud-2021/

Uwaga: Pierwszeństwo w przyjęciu mają te dzieci, które w zajęciach uczestniczyć będą po raz pierwszy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje, będą zamieszczone na stronach www.juniwersytet.pl oraz https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/Juniwersytet