Facebook ikonka prawy margines

Spotkanie autorskie z Dariuszem Bugalskim - relacja

wtorek, 12 kwietnia 2011
Spotkanie autorskie z Dariuszem Bugalskim - relacja

...Wiersze posłują do ludzi...

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w ramach projektu „Literacki Park” w MBP w Jaśle 12 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie autorskie z Dariuszem Bugalskim, poetą, prozaikiem i dziennikarzem.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania Dariusza Bugalskiego przede wszystkim jako poety i prozaika. Bugalski uważa, że język dziennikarski i poetycki to dwie różne historie. Język w dziennikarstwie jest abstrakcyjny, ważny jest człowiek, który się za nim kryje, natomiast w poezji język jest najważniejszy. Autor mówił o poszukiwaniu poprzez twórczość swojego prawdziwego „Ja”.

„Istnieję, choćbym nigdy nie dowiedział się jak. Do tego potrzebna kartka papieru, ciemne słowa przyklejone do niej jakimś cudem ...Lecąc Bóg jeden wie gdzie, mam nadzieję, że ku światłu, bo ono jest. Pamiętam, że jest, i dlatego piszę.”  - fragment ze zbioru „83 piosenki, które pomogą ci dociągnąć do czterdziestki”, który jest połączeniem opowieści z muzyką. Teksy w zbiorze mają swoje „play listy”, a piosenki w bardzo różny sposób są obecne w tekście. Jest to powieść o inicjacji, odnalezieniu swojego prawdziwego „ja” o człowieku, który przeżywa kryzys wieku średniego, styka się ze światem, z ludźmi z piosenkami, wszystko to pomaga mu w osiągnięciu celu, przejściu od ciemności do jasności.

Ciekawym doświadczeniem była praca przy albumie Jaśnienie, w którym zdjęciom Wojciecha Prażmowskiego towarzyszą wiersze i fragmenty prozy Bugalskiego. Fotografie zostały zrobione w Hiszpanii w Sewilli w 1990 roku na zamówienie Mitsuhiro Matsudy, japońskiego projektanta mody. Efektem pracy Prażmowskiego są niezwykłe, wyrafinowane i niepowtarzalne fotografie. Dla odbiorców album „Jaśnienie” jest niezwykłym połączeniem dwóch sztuk – fotografii i poezji oraz dwóch niezwykłych osobistości Bugalskigo i Prażmowskiego.

W 2010 r. ukazał się zbiór „Przecieki. Wiersze wybrane. Są to wiersze wybrane z sześciu publikacji, które ukazały się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Szczególną uwagę zwraca osobna grupa nowych wierszy zebrana w rozdziale „Drodzy wiersze.”

Odpowiadając na pytania publiczności mówił m.in o pisarzach i poetach, którzy wywarli na niego wpływ, przytoczył wiele zabawnych anegdot  związanych z pracą dziennikarską, opowiedział o pracy nad nową powieścią „Wyspy Tonga” Na stronie www.literackipark.blog.onet.pl można obejrzeć i posłuchać wierszy czytanych przez autora.

W prezencie od wydawców, Biura Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie i Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie, MBP w Jaśle otrzymała  „Przecieki. Wiersze wybrane” i album „Jaśnienie”  do uwolnienia w akcji bookcrossingowej w Tygodniu Bibliotek.

Projekt „Literacki Park” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem sprawują: Radio Via, Telewizja Obiektyw i portal www.terazjaslo.pl