Facebook ikonka prawy margines

Spotkanie autorskie z Mariuszem Kalandykiem i Grzegorzem Kociubą

środa, 28 kwietnia 2010
Spotkanie autorskie z Mariuszem Kalandykiem i Grzegorzem Kociubą

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie autorskie z Mariuszem Kalandykiem i Grzegorzem Kociubą, poetami i krytykami literackimi związanymi z Podkarpaciem.

Spotkanie poświęcone było promocji nowych tomików wierszy „Powiększeń” Grzegorza Kociuby i „Cmentarza Gołębi” Mariusza Kalandyka, dyskutowano również o wpływie autobiografii na twórczość, o roli tradycji w poezji polskiej oraz wpływie nowoczesnych mediów na promocję literatury.

Poeci wyjaśnili skąd biorą tytuły swoich tomików. Mariusz Kalandyk stwierdził, że „..dybie na tytuł...” . Cmentarz gołębi to miejsce, gdzie znany mu gołębiarz zakopywał zabite młode gołębie, które nie przeszły selekcji po wylęgu. Nowy tomik wierszy „Cmentarz gołębi” mówi o odchodzeniu, o tym jak straszne jest umieranie ludzi i zwierząt, jak ciężko jest przeżyć śmierć kogoś bliskiego. Jest to poezji mocno osadzona w biografii. Według poety poezja rodzi się z cierpienia. Grzegorz Kalandyk powiedział, że „...jest średni w tytułach...”, zacytował nawet Czesława Miłosza, który po przeczytaniu jednego z jego tomików napisał „...poezja ciekawa, ale tytuł niedobry...”. Poeta myśli „obrazem”, a tytuł „Powiększenia” ma symbolizować poezję jako powiększenie pewnego obszaru rzeczywistości. Uważa, że poezja jest „...wyrazem niezgody na coś...”

Dyskutowano również o promocji współczesnej polskiej poezji oraz wydawaniu książek krytyczno-literackich. Zainteresowanie poezją jest niszowe, tomiki czy książki krytyczno-literackie ukazują się w niewielkich nakładach i w mniejszych miejscowościach nie ma możliwości, aby je kupić. Poeci uważają, że oprócz wersji symbolicznej „na papierze”, teksty te powinny być dostępne dla każdego w Internecie jako wersja „obiegowa”. Według Kalandyka i Kociuby  brak w Polsce tygodnika literackiego sprawia, że nie ma możliwości intensywnej polemiki, brakuje aktualnej dyskusji o trendach we współczesnej literaturze. Zapytani „Co szkodzi poezji?” zgodnie odpowiedzieli, że „Źli poeci.”

Mariusz Kalandyk – poeta, współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów.Jest autorem wielu tomików poetyckich m.in. Timbuktu, Karczma Rzym. Najnowszy tomik wierszy to Cmentarz gołębi wydany w 2009 r.

Grzegorz Kociuba - poeta, krytyk literacki, polonista, współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów i współpracuje z wieloma czasopismami m.in. Topos, Twórczość. Opublikował m.in. książki poetyckie Budzenie twarzy, Ślady i znaki, prozę Ktoś, wiersze Widoki i widzenia, Powiększenia oraz pracę krytycznoliteracką Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny nad projektem objęły: VIA - Katolickie Radio Rzeszów i TV Obiektyw.