Facebook ikonka prawy margines

Spotkanie z Janem Tulikiem

piątek, 14 grudnia 2007

Orędownik rzeczy błahych – spotkanie z Janem Tulikiem w bibliotece

 

14 grudnia br. w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, odbyło się spotkanie autorskie z  Janem Tulikiem zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle i Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle  w ramach projektu „W kręgu słowa - spotkania i dyskusje literackie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Jasła. Spotkanie poprowadziła Barbara Sokołowska.

Jan Tulik, poeta, pisarz, wydawca. Autor m.in. tomików wierszy : Zdarzenie w C-durze”, „Ocalone drzewo”, „Suplikacje”.

         Autor „Furty” odrzucił  pogląd, jakoby jego poezja była moralizatorsko-dydaktyczna. „Poeta wypuszcza myśl w kosmos i to ona winna być przedmiotem refleksji a nie wyznacznikiem postępowania”. Ingerowanie w  światopogląd uważa za nietakt. Czytelnik sam musi dokonać wyboru. Jego poezja wyrasta z drobiazgu i błahostki. Dla przykładu przeczytał własny wiersz „Nauki błahe”.

Pretekstem do rozważań ontologicznych stała się znacząca dla poety postać Abrahama z tekstu „Furta”. Abraham jest postacią biblijną, która musi dokonać wyboru, czy zabić własnego syna, czy nie. Bóg zapobiega dramatowi, lecz sam Abraham staje się mentalnym zabójcą. Wg autora „Suplikacji” tylko Bóg jest siłą sprawczą, która może zapobiec zdarzeniom. „W sposób ludzki kwestionujemy pewne decyzje, nawet boże. Człowiek  jest filozofią i fizjologią niepewny własnych wyborów”.

Zapytany o inspiracje malarskie przywołał malarstwo Bruegela, Dürera i Rosettiego. Ceni impresjonistów i secesję.

J. Tulik na zakończenie zaprezentował nowy tomik „Godzina drogi”, który otworzy nowy rozdział w jego twórczości.