Facebook ikonka prawy margines

Sukcesy Projektowe MBP w Jaśle

wtorek, 29 kwietnia 2008

Sukcesy projektowe  MBP w Jaśle

         Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, pomimo bardzo dużej ilość złożonych w tym roku  wniosków, po raz kolejny otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację trzech projektów „Twórcy i Słowa – IV jasielskie spotkania z literaturą”, „Całe Jasło czyta dzieciom”  i „Giętki język, ładna mowa – o tym marzy każda głowa”. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje kultury m.in. biblioteki, domy kultury, muzea,  stowarzyszenia,  fundacje. Otrzymane środki  finansowe muszą być przeznaczone  na realizację zadań wymienionych w projektach, dotyczących promocji czytelnictwa. Koordynatorkami realizowanych w MBP projektów są Marta Gąsiorowska i Beata Szybka.

Projekt „Twórcy i Słowa – IV jasielskie spotkania z literaturą” adresowany jest do młodzieży, szczególnie uczniów szkół średnich, gimnazjów oraz studentów i osób interesujących się literaturą polską i kulturą, osób tworzących poezję i prozę z terenu Jasła i powiatu jasielskiego Stanowi on kontynuację cyklu realizowanego w 2005, 2006 i 2007 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle przy współudziale jasielskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Realizacja projektu obejmuje cykl spotkań autorskich z twórcami najnowszej literatury polskiej – prozaikami, poetami, krytykami. W kwietniu br. odbyły się spotkania autorskie z Marcinem Świetlickim i Irkiem Grinem. W maju br. odbędą się spotkania z Hubertem Klimko-Dobrzanieckim i Izabelą Sową, a jesienią planowane są spotkania autorskie  z m.in. Manuelą Gretkowską i Moniką Szwają.

Celem projektu „Całe Jasło czyta dzieciom” jest wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne i edukacyjne oraz promocja w środowisku lokalnym idei głośnego czytania dzieciom zgodnie z akcją społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”. Projekt ma służyć także promocji czytelnictwa i biblioteki, zwiększaniu zainteresowania współczesną literaturą polską dla dzieci i młodzieży oraz prezentować i popularyzować twórczość młodych artystów. Cotygodniowe spotkania z dziećmi, których stałym elementem będzie głośne czytanie odbywać się będą od kwietnia i potrwają do grudnia 2008 r. W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in.: spotkania integracje dzieci niepełnosprawnych i zdrowych (Urodziny Książkowego Misia, Mikołajki z Mikołajkiem, Dzień Głośnego Czytania) spotkania z autorami i ilustratorką książek dla dzieci, konkurs plastyczny z okazji setnej rocznicy urodzin „Ani z Zielonego Wzgórza” oraz wiele innych zajęć animacyjno-czytelniczych dla dzieci i młodzieży. Szczególnie ważnym elementem zadania będą obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w trakcie którego planowana jest m.in.: Powiatowa Inauguracja OTCD w Domu Dziecka w Wolicy oraz wycieczka do ruin zamku w Odrzykoniu.

Celem zadania „Giętki język, ładna mowa – o tym marzy każda głowa” jest promocja czytelnictwa i biblioteki, krzewienie wśród dzieci i młodzieży etyki i estetyki zachowań językowych, oraz zwiększanie zainteresowania współczesną literaturą polską dla dzieci i młodzieży. Spotkania z dziećmi  odbywać się będą od maja i potrwają do listopada 2008 r. W trakcie  zajęć uczestnicy w różnych formach m.in. spotkań autorskich, warsztatów literackich, zabaw, gier, konkursów, quizów, podróży po Internecie rozbudzą w sobie wiarę w możliwość pokonywania istniejących trudności językowych i sprawnego posługiwania się językiem polskim. Przeprowadzane będą także spotkania z instruktorem teatralnym, dziennikarzem, zorganizowana zostanie wycieczka do redakcji oraz wyjazd do teatru.

O wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektów MBP w Jaśle będzie na bieżąco informowała na swojej stronie www.mbp.jaslo.pl oraz będzie wysyłała informacje do regionalnych i lokalnych  mediów, instytucji kultury oraz placówek edukacji. Każdorazowo zostaną również przygotowane plakaty. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w organizowanych imprezach.

Małgorzata Piekarska, MBP w Jaśle