Facebook ikonka prawy margines

Widzieć w zwyczajności niezwyczajność – spotkanie i warsztaty z Jakubem Kornhauserem

wtorek, 12 marca 2024
Widzieć w zwyczajności niezwyczajność – spotkanie i warsztaty z Jakubem Kornhauserem

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Generator Nauki GEN zorganizowały spotkanie i warsztaty literackie dla młodzieży z dr. Jakubem Kornhauserem, wykładowcą, tłumaczem, redaktorem, poetą.

Tytuł spotkania „Z nasłuchu i oglądu. Poezja codzienności” dał asumpt do rozważań na temat współczesnej poezji i jej różnorodności.

Współczesna poezja zrywa z tradycją. To czytelnik jest miarą rozumienia relacji Poeta - Wiersz – rozpoczął spotkanie Jakub Kornhauser. Najważniejsze to widzieć w zwyczajności niezwyczajność – dodał.

Są dwie metody pisania. Pierwsza czerpie inspiracje z tego co zasłyszane, w której doświadczenie piszącego nie jest w ogóle ważne, druga natomiast polega na przekształceniu tego co widzialne w poezję. To  takie minireportaże, z dialogami i historią bez morału.

Poezja to laboratorium form – podkreślił. Współcześnie rezygnuje się z patosu i języka literackiego. Nowa poezja jest poezją gestu i słów, a nie uczuć. Twórca oddaje głos obcej osobie, nie komentuje zasłyszanej - widzianej sytuacji, lecz przelewa ją na papier tworząc własny performens. Czytelnik natomiast sam musi dociec sensu.

Krakowski poeta podał przykłady twórców, którzy wpisują się w tę konwencję m.in.: Mirona Białoszewskiego, Marcina Barana, Adama Kaczanowskiego, Marzannę Bogumiłę Kielar, Wisławę Szymborską.

Należy jednak pamiętać, że tekst literacki funkcjonuje na specyficznych zasadach. I chociaż czerpie ze  świata realnego, tak naprawdę nie oddaje w pełni rzeczywistości – powiedział na zakończenie.

 „Poezja z odzysku. Jak znaleźć wiersz w instrukcji obsługi?” – warsztaty literackie dla młodzieży były poświęcone tematyce tzw. twórczego recyklingu.

Poetki i poeci chętnie dziś nawiązują do idei awangardowego kolażu i idei ready made: wykorzystują już istniejące teksty – i to teksty nieliterackie, takie jak reklamy, ogłoszenia, regulaminy, artykuły z gazet, komentarze z forów internetowych – po czym przenoszą je w obręb literatury. Dają im nowe życie, sprawiając, że najzwyklejszy komunikat o przerwie w dostawie wody lub reklama latarki nagle otwierają przed czytelnikami drugie dno – tłumaczył prowadzący.

Można zwierzać się z tego, co w duszy gra, komentować ważne wydarzenia albo nawiązywać do historii. Ale można też obserwować świat i korzystać z tego, co codziennie nam przynosi – wyjaśniał Jakub Kornhauser.

Młodzi uczestnicy poznając różne formy tekstowych zapożyczeń próbowali napisać własny wiersz.

Spotkanie i warsztaty odbyły się 12 marca 2024 roku.

Przedsięwzięcie „Jasło Miasto Wiedzy”, zadanie „Miasto Młodzieży” jest realizowane w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.