Facebook ikonka prawy margines

Wizja życia według Herberta

środa, 12 maja 2010
Wizja życia według Herberta

W ramach V Festiwalu Poezji i Prozy  12 maja 2010 r. odbyła się  prelekcja Barbary Sokołowskiej i Kamila Sokołowskiego „Dokąd poszli tamci? – zrozumieć Przesłanie Pana Cogito”, adresowana  głównie do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Podstawą do rozważań na temat życia był wiersz Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”.

Zbigniew Herbert – poeta i eseista, autor utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie moralnym. Do najbardziej cenionych dzieł Herberta należy cykl utworów o Panu Cogito. W 1974roku ukazał się tom wierszy Zbigniewa Herberta "Pan Cogito". Bohater tytułowy Pan Cogito, czyli inaczej człowiek myślący, wyraźnie nawiązuje  do Kartezjusza i  słynnego "cogito ergo sum" – „myślę, więc jestem”. Na cykl o Panu Cogito składają się refleksje filozoficzne, etyczne i moralne Zbigniewa Herberta. Wystarczy przypomnieć kilka tytułów utworów o Panu Cogito: Pan Cogito o postawie wyprostowanej, Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu, Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu, Pan Cogito a myśl czysta.

Ostatni utwór Przesłanie Pana Cogito, swoisty wiersz legenda jest zbiorem wskazań moralnych i etycznych dla człowieka pragnącego odnaleźć się we współczesnym świecie i poszukującego trwałych wartości. Pan Cogito naucza, aby człowiek był ...odważny, gdy rozum zawodzi..., aby szedł wyprostowany, gdy inni się pochylają. Jest propagatorem filozofii odwagi. Nie jest to postawa  szczególnie popularna i nie przynosi żadnych wymiernych korzyści. Człowiek żyjący w zgodzie z przesłaniami Pana Cogito znajduje się z góry na przegranej pozycji. Jednak chcąc zachować godność i człowieczeństwo nie wolno się uginać i poddawać. Walka o dobro na świecie to wyzwanie dla człowieka, za które nie należy oczekiwać nagrody, lecz przygotować się na trudną walkę. Należy pielęgnować w sobie dobro, prawdę i mądrość, chociaż wyśmieją to inni. Należy iść  dalej, bo tylko w ten sposób zostaniemy zaliczeni do grona wielkich, niezłomnych bohaterów, którzy pozostawili po sobie wielkie czyny. Herbert zakończył swoje przesłanie bardzo ważnym stwierdzeniem:

...idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek

do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda

obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź...

Spotkanie odbyło się w ramach projektu V Festiwal Poezji i Prozy, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorami V Festiwalu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego i II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego. Sponsorem jest Zakład Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. Patronat medialny nad Festiwalem objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, TVJ Telewizja Kablowa Jasło.