Facebook ikonka prawy margines

Wolontariat europejski - relacja ze spotkania informacyjnego

wtorek, 05 kwietnia 2011
Wolontariat europejski - relacja ze spotkania informacyjnego

Globalnie i lokalnie o wolontariacie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

 

5 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne, którego tematem była Akcja 2 programu „Młodzież w działaniu” – Wolontariat Europejski. Wzięli w nim udział uczniowie jasielskich szkół oraz przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, którym bliska jest idea wolontariatu. Współorganizatorem spotkania był Młodzieżowy Dom Kultury - Dom Harcerza w Krakowie jako ośrodek szkoląco – konsultacyjny programu "Młodzież w działaniu" na terenie  Podkarpacia.

Spotkanie rozpoczął akcent lokalny – prezentacja Małgorzaty Knebel z Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle, laureatki tegorocznej jasielskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Następnie Krystyna Marcinkowska, trenerka i konsultantka Programu „Młodzież w działaniu”, omówiła jego najważniejsze zasady i cele. „Młodzież w działaniu” to program Komisji Europejskiej adresowany do młodzieży w wieku 13 - 30 lat oraz pracowników młodzieżowych. Wspiera działania podejmowane przez młodych ludzi w czasie wolnym od nauki, czyli edukację pozaformalną. Jego najważniejsze priorytety to obywatelstwo europejskie, uczestnictwo młodzieży, różnorodność kulturowa oraz włączanie młodzieży z mniejszymi szansami. Jedną z akcji Programu jest Wolontariat Europejski (EVS – European Voluntary Service), który umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu (czyli krajach Unii Europejskiej, krajach kandydujących oraz krajach EFTA) i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. Wolontariat Europejski jest szansą dla każdego młodego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. Może w nim uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 - 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość porozmawiać z wolontariuszami przebywającymi obecnie w Polsce. O swojej pracy i wrażeniach związanych z wolontariatem opowiadali uczestnicy EVS w Stowarzyszeniu STRIM w Krakowie – Anna z Niemiec oraz Daniele z Włoch. Na zakończenie wyświetlony został film „Nie rozumiem” o młodych ludziach realizujących swoje pomysły w ramach wolontariatu europejskiego.