Facebook ikonka prawy margines

Wyniki III Dyktanda "Jasielszczyzna zna polszczyznę!"

wtorek, 04 listopada 2014
Wyniki III Dyktanda Jasielszczyzna zna polszczyznę!

Laureaci III Dyktanda Regionalnego "Jasielszczyzna zna polszczyznę":

Miejsce I:

- szkoła podstawowa: Kinga Kosiba

- gimnazjum: Gabriela Bieleń

- szkoła ponadgimnazjalna: Aleksandra Śliż

- dorośli: Maria Majchrowicz

 

Miejsce II:

- szkoła podstawowa: Amelia Rząca

- gimnazjum: Aleksandra Cieślik

- szkoła ponadgimnazjalna: Piotr Wal

- dorośli: Anna Czajka-Bubniak

 

Miejsce III:

- szkoła podstawowa: Dawid Ślusarczyk

- gimnazjum: Ewelina Hołda

- szkoła ponadgimnazjalna: Joanna Machowska

- dorośli: Dariusz Bugalski

 

Gratulujemy!