Facebook ikonka prawy margines

Zostały po nas słowa - Wystawa

środa, 25 maja 2011
Zostały po nas słowa - Wystawa

Zostały po nas słowa

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę Zostały po nas słowa z cyklu Literackie spacery po Jasielszczyźnie. To trzecia  już wystawa z cyklu Literackie spacery po Jasielszczyźnie, jaką  prezentuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle. Przybliżamy w niej  sylwetki twórców literatury pięknej, którzy zostawili swój  ślad na tym terenie. Tym razem są to nieżyjące osoby, które mieszkały, bądź czasowo przebywały  na jasielskiej ziemi. Literatura stanowiła główny obszar ich działań a czasem, choć traktowana marginalnie, wpisuje się w literacką tradycję. Pozaliterackie pola to matematyka, sztuka, film, polityka, czy … praca społeczna. Wystawa jest retrospekcją życia literackiego Jasielszczyzny, a każdy z prezentowanych twórców stanowi indywidualny punkt odniesienia. Wystawę otwiera Bartłomiej z Jasła, słynny z reorganizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie dworzanin rodziny Zamoyskich, Piotr Ciekliński; profesorowie jasielskiego gimnazjum (L. Eminowicz, J. Wiśniowski, J. Żuławski); wychowankowie (T. Hołuj, H. Steinhaus). Niezwykle barwną postacią jest Stanisław Ignacy Witkiewicz, którego freski w tarnowieckim dworku do dzisiaj są przedmiotem sporu.  Udział kobiet jest znikomy (K. Kuropatnicka), dopiero wiek XX, zwłaszcza na wsi bardziej je aktywizuje na polu społecznym i literackim. Poezja ludowa reprezentowana jest przez samorodnych pisarzy: St. Fuczek, M. Kurowską, P. Wenca. Charakterystyczną cechą ich poezji jest umiłowanie przyrody, ziemi, Boga. Krytyką literacką zajmowali się St. Pigoń, K. Irzykowski. Z ich zapisków wynika jak trudną przeszli drogę, aby osiągnąć swoją pozycję.

Każda z prezentowanych postaci odcisnęła  piętno tam, gdzie przyszło jej mieszkać i tworzyć. To twórcze, silne osobowości, które  nadawały charakterystyczny sznyt  epoce lub  ton lokalnej społeczności. Spuścizna jaka po nich została stanowi wartość kulturalną i nobilituje nasz region.

 

Wystawa prezentowana jest w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1,  od 25 maja do 15 lipca 2011 r.